Politica de confidențialitate

Home Politica de confidențialitate

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile constante ale SC RETROINN SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Potaissa nr.11- 13, 400090, Romania, in calitate de prestator de servicii turistice și implicit, operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii noastre de prezentare si de rezervare on -line www.retro.ro".


Cuprins:


 • 1. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate;
 • 2. Scopurile stocării datelor personale;
 • 3. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale;
 • 4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal;
 • 5. Transferul datelor cu caracter personal;
 • 6. Drepturile utilizatorilor;
 • 7. Confidentialitatea minorilor;
 • 8. Modificari in politica de confidentialitate;

1. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate

A. Daca sunteti vizitator al site-ului nostru, potențial client, va putem reține datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume

 • Numar de telefon

 • Adresa de e-mail

 • Adresa de facturare

 • Adresa de livrare

 • Date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra in cadrul domains

 • Alte categorii de date pe care le furnizati in contextul plasarii unei rezervari prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

In cazul in care solicitarea Dumneavoastră nu se finalizează cu o rezervare, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de compania noastră.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

 • In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel;

 • In mod indirect, prin serviciile oferite de serverul nostru, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile noastre, date despre comportamentul utilizatorilor.


2. Scopurile stocării datelor personale;

A. Daca sunteti client al site-ului nostru, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru următoarele motive:

 • pentru desfasurarea relatiei cu potential comercial dintre dumneavoastra si compania noastră, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea rezervarii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii rezervarii, organizarea eventualului proceduri storno conform termenelor și condițiilor, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza termenele și condițiile stabilite de către compania noastră și clienți, parte integrantă a acestui site. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru demararea procedurală a rezervării și a serviciilor turistice. Refuzul furnizarii datelor personale poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor bazate pe prestarea serviciilor dintre compania noastră și client.

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului nostru, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de înștiințări și evaluări comerciale privind produsele si serviciile oferite de unitatea noastră, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va veți exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la momentul viyitării siteului companiei noastre.

Furnizarea datelor dumneavoastra personale este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra prin intermediul site-ului nostru, nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a site-ului, sau in vederea imbunatatiri calității și performanțelor site-ului nostru.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al de a imbunatati permanent calitatea și experienta clientilor în intervalul navigării pe siteul nostru. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

B. Daca sunteti vizitator al site-ului, compania noastră poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de compania noastră, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati, prin continuarea vizitării site-ului nostru.


Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al companiei noastre de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului nostru, inclusiv prin solutionarea diferitelor nelămuriri, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este una voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.


3. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale;

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuată atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care ne revin in sarcina (de ex, in cazul documentelor de natură financiar-contabilă pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, sau în cayul solicitării Direcției Naționale de Statistică privind gradul de înnoptare lunară și naționalitatea propriilor clienți).

Dorim sa va informam ca sfârșitul sejurului la unitatea noastră nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, după finalizarea prestării serviciilor turistice, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.


4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal;

Nu inchiriem și nu vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile publice centrale / locale, sau organe ale Poliției, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului

 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre prin intermediul site-ului;

 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor

 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege

 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege și solicitate în mod expres de către autoritățile abilitate;


5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.


6. Drepturile utilizatorilor;

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre compania noastră, conform celor descrise in prezentul document;

 • dreptul de acces la date, dreptul de a obtine confirmarea din partea companiei noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare - dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre compania noastră a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;

 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, sa se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul lor personal) si sa se continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii;

 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre compania noastră catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

 • dreptul la opozitie
  - in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  - in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care aceasta poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul prelucrării datelor este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  - in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati acest lucru necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: [email protected]


7. Confidentialitatea minorilor

Compamnia noastră nu contacteaza cu buna stiinta sau nu colecteaza informatii de la persoane cu varsta sub 18 ani. Website-ul nostru nu are ca scop solicitarea de informatii de orice fel de la persoane cu varsta sub 18 ani.

Daca printr-o eroare intram in posesia unor astfel de informatii si suntem instiintati de acest lucru, vom obtine consimtamantul parental adecvat pentru a utiliza aceste informatii în scopul desfășurării serviciilor turistice sau, in cazul in care acestea nu vor fi prestate, nu vom folosi informatiile primite în această situație.

Daca doriti sa ne comunicati primirea de informatii despre persoanele cu varsta sub 18 ani, va rugam sa ne contactati pe email la [email protected]


8. Modificari in politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In cazul unor modificari majore pe viitor vei fi instiintat pe email (daca este posibil) sau prin afisarea unui mesaj specific pe site.

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati prestatorul serviciilor de server ale siteului companiei nostre la adresa [email protected]